< Return to previous page

AJ 001

A portrait of the the samurai Koboto Santako.

Year: 1862
Photographer: F. Beato,
Type: Albumen Print
Origin: Japan
Size: 21.5x24.5 cm
Price: US$1,600.00