< Return to previous page

AN 021

Two men spinning cotton

Year: 1870-1880
Photographer: C. Zangaki,
Type: Albumen Print
Origin: Egypt
Size: 27x22 cm
Price: US$220.00